Κατηγορία προϊόντων

Η γνώση

θήκη
Jun 11, 2018

Τα περιβλήματα, που χρησιμοποιούνται συχνά σε υπόγεια κτιρίων, είναι δακτύλιοι σιδήρου που χρησιμοποιούνται για την προστασία των σωλήνων ή τη διευκόλυνση της εγκατάστασης σωλήνων. Οι κατηγορίες του περιβλήματος είναι άκαμπτο περίβλημα, εύκαμπτο αδιάβροχο περίβλημα, περίβλημα από χαλύβδινο σωλήνα και μεταλλικό περίβλημα.

  • QR CODE
  • facebook