Κατηγορία προϊόντων

Θερμών προϊόντων

Ειδήσεις

Τύπος φίλτρου τύπου γεφυρών
Jun 11, 2018

Το φίλτρο νερού τύπου γέφυρας είναι μια συσκευή φίλτρου νερού με οπή γέφυρας. Από μακρού χρησιμοποιείται ευρέως στις ανεπτυγμένες χώρες. Στη δεκαετία του 1980, το Υπουργείο Γεωλογίας και Ορυκτών Πόρων άρχισε να εισάγει και να προωθεί και να επιτυγχάνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ήταν επαινεμένος ως το "ιδανικό φίλτρο καλά". Κύρια δραστηριότητα στην υδρογεωλογική εξερεύνηση, γεώτρηση, κατασκευή κτιρίων, κατακρήμνιση δεξαμενών, βαθιά βυθοκόρηση θεμελίωσης, γεωθερμική ανάπτυξη και αξιοποίηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση μεταλλικού νερού, κλιματισμό θερμοκρασίας εδάφους, επισκευή κακών πηγών, πρόσληψη νερού από το υπόγειο νερό.

  • QR CODE
  • facebook