Κατηγορία προϊόντων

Θερμών προϊόντων

Ειδήσεις

Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα
Jun 11, 2018

Ο σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα είναι ένα είδος κοίλου μακριού χάλυβα, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως σε πετρελαιοειδή, χημικά, ιατρικά, τρόφιμα, ελαφρά βιομηχανία, μηχανικά όργανα και άλλους βιομηχανικούς αγωγούς μεταφοράς και μηχανικά δομικά στοιχεία. Επιπλέον, όταν η κάμψη και η δύναμη στρέψης είναι ίδιες, το βάρος είναι ελαφρύτερο, έτσι χρησιμοποιείται ευρέως για την κατασκευή μηχανικών εξαρτημάτων και μηχανικών κατασκευών. Επίσης χρησιμοποιείται συνήθως ως έπιπλα και άλλα σκεύη κουζίνας.

  • QR CODE
  • facebook